80% van de problemen van kinderen met een verstandelijke beperking lijkt veroorzaakt te worden door gebruik van social media

6 september 2017

Informatie mbt eventuele staking zal tijdig en eenduidig worden bekend gemaakt

We hebben de verwarring in onze communicatie rond de werkonderbreking in juni nog vers in het geheugen.

Onderwijspersoneel is opgeroepen tot een staking op 5 oktober.

Op dit moment is het nieuws nog heel vers. Er is binnen KPO en De Kameleon nog niet over gesproken.
Het is daarom ook nog niet bekend of wij aan de staking zullen meedoen.

U wordt er zodra er een besluit is genomen over geinformeerd. Dat besluit zal eenduidig zijn en niet meer worden veranderd.