Afscheid collega's / vakantiegroet

Beste ouders/verzorgers,

 

Afgelopen week hebben we afscheid genomen van een aantal collega's.

Juf Micha Klaassen heeft na een dienstverband van 20 jaar aan onze school, besloten voorlopig een punt achter haar onderwijsloopbaan te zetten.
Hetzelfde heeft Juf Saskia Klein Swormink-Obels gedaan na een dienstverband van 17 jaar.
Beiden hebben al die jaren met veel inzet en collegialiteit aan onze school gewerkt als onderwijsassistent. 


Juf Mayke Boogert gaat met pensioen. Zij was sinds 2009 onze concierge in de Norbartlaan en Markiezaten. 
Zij was niet zo maar een concierge, maar een ware duizendpoot, die op vele terreinen haar sporen heeft verdiend.
Ze was naast haar werk op De Kameleon al eerder en tegelijkertijd ook nog administratieve kracht op de basisscholen van KPO in de dorpen, behalve in Wouw.
Wij hebben haar in ons afscheidswoordje geroemd om haar veelzijdige talenten, die ze allen heeft aangewend in haar werk.

 Juf Astrid Adriaanse vertrekt in verband met onvrijwillige mobiliteit, een ander woord voor boventalligheid, die is ontstaan doordat het aantal leerlingen op school is gedaald. Bij een groot schoolbestuur als KPO Roosendaal worden medewerkers in zo'n geval niet ontslagen, maar overgeplaatst naar een andere school.
Juf Astrid is een beeldbepalende leerkracht geweest in ons VSO in de Markiezaten, die we zullen missen om haar enthousiaste en inspirerende wijze van werken. Zij weet Onderwijs als geen ander Passend te maken voor iedere leerling.
De Fatimaschool in Roosendaal waar zij haar loopbaan zal vervolgen, boft met haar.

Juf Annemiek Vlieger heeft een jaar bij ons gewerkt, in het SO in de Markiezaten. Zij vliegt er op eigen initiatief een aantal maanden tussenuit, om vervolgens weer terug te keren in het onderwijs.

Juf Nicolle Verschuren heeft vele jaren lang als vervanger voor onderwijsassistenten gewerkt bij ons. Omdat wij haar geen uitzicht op vast werk kunnen bieden, heeft zij gekozen voor zekerheid door het aanvaarden van een baan bij een ander schoolbestuur. Heel begrijpelijk. 

Ik dank u allen voor de samenwerking dit schooljaar.
Mede namens alle medewerkers van De Kameleon wens ik u een fijne zomervakantie toe met uw kinderen.
We zien u graag op onze inloopavond, donderdag 1 september van 17.00-18.00 uur, voor de start van het nieuwe schooljaar.

 

Met vriendelijke groet,


Jac de Hoon
directeur