De Markiezaten is een rookvrije omgeving

De gebruikers van de brede voorziening, basisschool Octopus, kindercentrum De Kleine Markies, SDW en De Kameleon hebben gezamenlijk besloten van De Markiezaten een rookvrije omgeving te maken.

Uiteraard mocht er in het gebouw al niet gerookt worden.
Vanaf 1 maart maken we ook de omgeving rookvrij.

Dat wil zeggen dat we van medewerkers en leerlingen, maar ook van onze gasten, waaronder de ouders van leerlingen, verwachten dat zij zich houden aan de regel dat er op het voorterrein, bij de bussluis, op de schoolpleinen en sportvelden waar we pauzeren niet gerookt wordt.

De bijlage brengt de afspraak in beeld.