Peter zoekt pleegouders voor een weekend per maand

Peter (7) houdt van voetballen. SDW zoekt voor hem een zorgzaam pleeggezin bij wie hij regelmatig mag komen logeren. En dat dan af en toe een balletje met hem gaat trappen.

                   

Soms kan een kind niet langer thuis wonen. Maar zover hoeft het niet altijd te komen. SDW biedt pleegzorg waarbij ouders en kind een regelmatige ‘adempauze’ inlassen doordat het kind bijvoorbeeld een weekend per maand bij een pleeggezin gaat logeren. Zo kan uithuisplaatsing worden voorkomen. Zoals bij Peter.

 

Nieuwe pleegouders

Pleegouders zijn vaak bekenden van het kind. Maar niet ieder kind heeft bekenden in zijn netwerk die hem kunnen opvangen. Juist voor die kinderen is het zo ontzettend belangrijk dat zij een gezin vinden dat goed bij ze past en waar ze zichzelf kunnen zijn. Om die goede match te kunnen maken én om de groei in de vraag naar pleegzorg te kunnen opvangen, zoekt SDW nieuwe pleegouders.

 

Pleegouder worden

Bent of kent u de pleegouder waar bijvoorbeeld Peter mee kan voetballen? Graag maken wij met u een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Of kom naar onze informatiebijeenkomst over pleegzorg op 29 mei om 20.00 uur op kantoor de Douanier aan Kadeplein 3A in Roosendaal.

Stuur voor meer informatie, het maken van een afspraak of voor aanmelden voor de informatiebijeenkomst een mail naar pleegzorg@sdwzorg.nl of kijk op www.sdw.nl/pleegzorg