Vacatures LEERKRACHT (1,0 fte) & ONDERWIJSASSISTENT(E) VLINDERBOOM (1,0 fte)

KPO zoekt voor De Vlinderboom met ingang van 12 augustus 2019 een leerkracht en een onderwijsassistent(e). De functie van leerkracht wordt bij voorkeur ingevuld door één fulltimer, de functie van onderwijsassistent(e) kan in duo-verband.

 

In samenwerkingsverband Brabantse Wal werken acht schoolbesturen in de regio Bergen op Zoom samen, om vorm te geven aan Passend Onderwijs. Dit zijn vijf besturen van reguliere scholen en drie besturen voor Speciaal Onderwijs. Het samenwerkingsverband is de netwerkorganisatie die partijen verbindt, kennis ontwikkelt en is het loket voor passend onderwijs in de regio. Naast het verstrekken van toelaatbaarheidsverklaringen en arrangementen werken we programmagericht aan ontwikke-lingen ten behoeve van Passend Onderwijs.  

 

Eén van de programma’s die het samenwerkingsverband heeft beschreven in het Ondersteunings-plan betreft “De Vlinderboom”: de observatiegroep waarin maximaal 8 jonge kinderen worden begeleid en geobserveerd om na een periode van 20 weken uit te stromen naar de best passende onderwijsplaats. 

Deze kinderen hebben complexe en onduidelijke ondersteuningsbehoeften waardoor er aan de leiding van de groep hoge eisen worden gesteld. De Vlinderboom wordt met ingang van komend schooljaar gefaciliteerd door KPO Roosendaal en gehuisvest in het pand van De Markiezaten in Bergen op Zoom. Er wordt op de locatie nauw samengewerkt met SDW.

 

Hoewel de groep wordt gefaciliteerd door het samenwerkingsverband, krijgen de medewerkers een aanstelling bij KPO Roosendaal.

 

Arbeidsvoorwaarden: 

KPO biedt onze collega’s gevarieerd en zinvol werk in een professionele en prettige werkomgeving. Daarbij hoort natuurlijk een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden conform cao PO. 

Zowel in de aard van de werkzaamheden als binnen de stichting als zodanig bieden wij doorgroeimogelijkheden. Salarisschaal leerkracht schaal L10 / L11; CAO PO, de trede van de schaal is afhankelijk van opleiding en ervaring. Salarisschaal onderwijs assistent(e) schaal 4, CAO PO, de trede van de schaal is afhankelijk van opleiding en ervaring.

 

Interesse? Indien u de kei bent of kent die deze uitdaging wil en kan aangaan: wij ontvangen graag vóór 4 juni a.s. uw motivatiebrief en cv naar het volgende emailadres n.claassens@kporoosendaal.nl

De gesprekken vinden plaats in week 24 (eerste gesprek) en week 26 (tweede gesprek). Bij deze gesprekken is ook de gedragswetenschapper vanuit het Samenwerkingsverband aanwezig.

 

Zie VACATURE