Welkom bij MijnSchoolInfo

Beste ouders/verzorgers en collega's die afgelopen weken hebben ingelogd op MijnSchoolInfo.

Inmiddels heeft ruim 57% van de ouders/verzorgers van al onze leerlingen de weg gevonden naar dit communicatie kanaal.

Sommige ouders benutten ook de mogelijkheid al om hun kind wanneer het onverhoopt ziek is of om een andere reden de school niet kan bezoeken, afwezig te melden.

Helaas hebben we een of andere storing waardoor we nog geen brieven met antwoordstrookjes kunnen versturen.

We proberen hier zsm een oplossing voor te vinden.

 

Bij dezen roep ik de medewerkers in de groepen op om MijnSchoolInfo te gebruiken voor het verzenden van dagverslag, weekverslag, weekkrant e.d..

Aldoende leren we en des te eerder kunnen verantwoord overstappen op alles communiceren via MijnSchoolInfo.
Met vragen over de werking van MijnSchoolInfo kan u terecht op onze locatie Markiezaten bij Mevr. Ingvild Snoeijs, tel. 0164-870022.
Zij is bereikbaar op maandaagmiddag, donderdag en vrijdag.

Met vriendelijke groet,

Jac de Hoon
directeur