Ondersteuning van het regulier onderwijs

Als school delen wij onze kennis met anderen. Daarvoor hebben wij een Externe Dienst. Deze Dienst biedt begeleiding aan reguliere basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs waar leerlingen met een verstandelijke beperking onderwijs volgen.

 

De Externe Dienst verzorgt daarnaast in het regulier onderwijs trainingen Rots en Water, waarvoor 3 trainers beschikbaar zijn.
We maken daarvoor graag een offerte op maat.

Ook voor de detachering van een onderwijsassistent in uw school bent u bij de Externe Dienst van De Kameleon aan het juiste adres. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Indien organisatorisch haalbaar, stellen wij  de inzet van intern begeleiders en orthopedagogen beschikbaar voor het verzorgen van workshops, teamscholing of consultaties in het kader van leerlingenzorg.

De Externe Dienst beschikt over een orthotheek waar ook leermiddelen geleend kunnen worden voor enige tijd.