Borgen en verbeteren

Om de kwaliteit van onze school te borgen en te verbeteren, gebruiken we een kwaliteitszorgsysteem, WMK-EC. WMK is een online kwaliteitszorgsysteem dat gebaseerd is op het meest actuele toezichtkader van de Inspectie. Zo plannen, evalueren, stellen we bij en borgen we ons onderwijs. Inspectiebezoeken, externe audits en de vragenlijsten voor ouders en leerlingen uit de WMK-EC worden dankbaar benut als externe feedback op de kwaliteit die we leveren. Tot slot kunt u er altijd op rekenen dat wij zorgvuldig omgaan met de klachtenregeling; dit zien wij als een belangrijk middel in onze kwaliteitszorg.