Speciaal, geborgen, uitdagend en opbrengstgericht

Ieder kind komt volledig tot zijn recht wanneer het de juiste aandacht krijgt. Dit geldt bij uitstek voor kinderen met een verstandelijke beperking. Met de juiste begeleiding en het juiste onderwijs ontwikkelen ook deze kinderen zich optimaal. Dat vraagt wel om expertise. De Kameleon heeft deze expertise. Als school voor speciaal onderwijs bieden wij leerlingen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 4 tot 18 jaar (SO en VSO) een bij hun individuele mogelijkheden passend onderwijsaanbod.

 

Onze school kent vier pijlers:

 

Speciaal: Ieder kind heeft zijn eigen speciale kwaliteiten en kansen. Onze leerkrachten passen hun gedrag aan op dat van de individuele leerling. Zo wordt ieder kind echt ‘gezien’ en krijgt het de aandacht die het verdient en waarvan het opbloeit.

 

Geborgen: Onze school biedt structuur, rust en veiligheid. Onze school is vertrouwd en kinderen voelen zich hier geborgen. Juist deze groep leerlingen heeft baat bij geborgenheid. Dit geeft hen de ruimte om hun mogelijkheden en talenten maximaal te ontwikkelen.

 

Uitdagend: Wij willen de specialist zijn en blijven voor onderwijs aan en begeleiding van leerlingen van 4- 18 jaar met een verstandelijke beperking. Ons team wil anderen uitdagen: laten we samen op zoek gaan naar wat deze kinderen wel kunnen!

 

Opbrengstgericht: Iedere leerling heeft andere mogelijkheden. Bij ons volgt ieder kind zijn eigen, passende leerroute. Door de leerstof en het leertempo af te stemmen op het kind, krijgt het de kennis, vaardigheden en competenties die bij hem of haar passen.