Dé expertise-school

Onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking vraagt om expertise. Want alleen met de juiste begeleiding en het juiste onderwijs ontwikkelen deze kinderen zich optimaal. De Kameleon heeft hiertoe alle kennis en kunde in huis. 

 

Op naar een volwaardige rol in de maatschappij

Als katholieke school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs bieden wij onderwijs aan leerlingen van 4 tot 18 jaar met een verstandelijke beperking en eventueel bijkomende problematiek. Wij bieden op twee verschillende locaties een geborgen omgeving waarin onze leerlingen op doelgerichte wijze worden gestimuleerd en uitgedaagd hun mogelijkheden en talenten te ontwikkelen. Wij onderscheiden vier leerroutes en gaan daarbij uit van de eigenheid van de leerling zelf. Zo bereiken we ons uiteindelijke doel: uw zoon of dochter voorbereiden op een zo volwaardig mogelijk functioneren in de maatschappij, op de arbeidsmarkt of op een dagbesteding. Wij werken daarbij nauw samen met u als ouder/verzorger en waar nodig met instanties en de arbeidsmarkt.

 

De expert

Dankzij onze teamleden hebben we enorm veel kennis en kunde in huis. Wij streven er dan ook continu naar om dé expertise-school in de regio te zijn voor onderwijs aan en begeleiding van leerlingen met een licht tot ernstige mate van verstandelijke beperking. Ook biedt onze Externe Dienst begeleiding en scholing op het gebied van down- en andere syndromen, autisme spectrum-problematiek en gedragsproblemen. Met onze benaderingswijze willen wij anderen inspireren: leerlingen die presteren onder de gestandaardiseerde normen zijn geen ‘onvoldoende’ leerlingen. Juist bij hen is het zaak om te zoeken naar wat de leerling wél kan!