Een leerroute op maat

Op de Kameleon staat het individuele kind altijd centraal. Wij kijken bij iedere leerling specifiek naar de behoeften en sluiten ons onderwijsaanbod daarop aan. Het gedrag van een leerling is daarbij graadmeter voor het welbevinden. Omdat gedrag voor het grootste deel bepaald wordt door omgevingsfactoren, kijken we daarbij altijd naar het kind in relatie tot zijn of haar omgeving. Vervolgens proberen we het gedrag positief te beïnvloeden door het aanpassen of veranderen van omgevingsfactoren.

 

Kijkend naar het perspectief uitstroom VSO onderscheiden wij vier leerroutes:

Leerroute 1a

Leerroute 1b

Leerroute 2

Leerroute 3

Dagbesteding: Belevingsgerichte activiteiten in een verzorgende, veilige situatie met zoveel mogelijk kansen en stimulansen tot contact/interactie met de omgeving. Activiteiten gericht op beleving

 

 

Dagbesteding: activiteiten gericht

activiteiten in een verzorgende, veilige situatie. Activiteiten gericht op eigen ontwikkeling, oefening en behoud van vaardigheden.

Dagbesteding: arbeidsmatig gericht.

Arbeidsmatige activiteiten. Werk/taken gericht op productie en resultaat, met beperkte vereisten en werkdruk en zonder ‘afrekening’

 

Arbeidsmarkt: on-gecertificeerde arbeid met loonwaarde.

Met de inschatting dat de leerling (eenvoudige) werkzaamheden zal kunnen verrichten in loonvormende arbeid op de arbeidsmarkt, maar niet een volledig kwalificerend diploma kan behalen.

 

Het kan voorkomen dat leerlingen voor de verschillende vakken in verschillende leerroutes zitten; jaarlijks wordt  het ontwikkelingsperspectief (OPP) geëvalueerd en bekeken of de leerling  zich ontwikkelt naar verwachting en nog in de juiste leerroute zit.