Een blik in onze organisatie

De Kameleon heeft twee afdelingen: het Speciaal Onderwijs (SO) voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot uiterlijk 13 jaar en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor leerlingen in de leeftijd van 13 tot 18 jaar. In locatie Roosendaal bieden we SO en VSO. In locatie Bergen op Zoom alleen VSO.

 

Het team
De school wordt geleid door een managementteam bestaande uit de directeur en ondersteuners. De leraren zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen, in nauwe samenwerking met de ouders/verzorgers. Ze worden bij de inrichting en uitvoering ervan ondersteund door de orthopedagogen en intern begeleiders.

 

De indeling van de leerlingen
Leerlingen zitten in een stamgroep, maar kunnen voor bepaalde vakgebieden les krijgen met leerlingen uit een andere stamgroep. Er zijn steeds een aantal groepen waarin groepsoverstijgend gewerkt wordt. Op die momenten worden alle bij die groepen betrokken teamleden ingezet om zo goed mogelijk te kunnen inhaken op de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen.