Veiligheid

Alle KPO scholen maken gebruik van digitale veiligheidsplan van de Stichting School en Veiligheid.

 

Jaarlijks monitoren we de sociale veiligheid van een representatief deel van de leerlingen. We gebruiken daarvoor gevalideerde instrumenten die op maat gesneden zijn voor onze doelgroep.

 

Er wordt veel aandacht besteed aan de gebruiksmogelijkheden van diverse sociale media.
Daarbij worden uitdrukkelijk ook de gevaren ervan behandeld. Dat vormt in het VSO onderdeel van het lesprogramma en wordt zeer frequent behandeld.
Voor leerlingen en medewerkers hebben we het protocol social media ingericht, om kaders te scheppen en afspraken te maken.