Veiligheid

Alle KPO scholen maken gebruik van digitale veiligheidsplan van de Stichting School en Veiligheid.

 

Jaarlijks monitoren we de sociale veiligheid van een representatief deel van de leerlingen. We gebruiken daarvoor gevalideerde instrumenten die op maat gesneden zijn voor onze doelgroep.

 

Er wordt veel aandacht besteed aan de gebruiksmogelijkheden van diverse sociale media.
Daarbij worden uitdrukkelijk ook de gevaren ervan behandeld. Dat vormt in het VSO onderdeel van het lesprogramma en wordt zeer frequent behandeld.
Voor leerlingen en medewerkers hebben we het protocol Internet en sociale media op school ingericht, om kaders te scheppen en afspraken te maken.

 

Protocol internet en sociale media op school 

Omgaan met agressief gedrag.

Wij proberen te voorkomen dat wij fysiek beperkend moeten handelen. Wij zullen per situatie de inschatting maken welke handeling het meest effectief is. In eerste instantie handelen wij preventief of passen wij de-escalerende technieken toe. Echter, als de veiligheid van de leerling en/of diens omgeving in het geding is, moeten professionals weten op welke wijze zij kunnen of moeten ingrijpen. Niet ingrijpen is in een dergelijke situatie immers geen optie. Daarmee is fysiek- en/of vrijheidbeperkend handelen een logische volgende stap in het pedagogische proces.

Wij zijn bekend met de wijze waarop wij fysiek- en/of vrijheidsbeperkend mogen handelen. Dit is geregeld in het schoolplan. Wij kunnen ons handelen achteraf verantwoorden.
We hanteren hiervoor de “Richtlijn fysiek en vrijheidsbeperkend handelen”.