Conny van den Berg

Begeleider in Externe Dienst

Sinds 1987 in dienst gekomen bij schoolbestuur SKOR/ KPO en 28 fijne en leerzame schooljaren gehad.

 

Mijn eerste 9 jaren met in hun ontwikkeling bedreigde kleuters gewerkt, 9 jaar als leerkracht gewerkt met zeer moeilijk lerende kinderen en al weer 11 jaar als ambulant begeleider.

 

Met passie heb ik 7 jaar bij Steunpunt Autisme West-Brabant o.a. cursussen autisme in de klas gegeven. Helaas zijn de deuren bij de start van dit schooljaar niet open kunnen gaan. Dat mijn hart ligt bij leerlingen die extra zorg op maat en extra aandacht voor een goed welbevinden nodig hebben zal duidelijk zijn.

 

Ook dit schooljaar ben ik werkzaam bij de Externe Dienst van de Kameleon. Mijn taak als (P)AB-er geeft me de mogelijkheid mee te denken in het goed afstemmen van onderwijs aan zml-leerlingen en leerlingen met een autisme spectrum stoornis binnen het regulier onderwijs.

 

Vanuit SWV ROOS VO ben ik ingekocht om ingezet te worden bij het Da Vinci College afdeling praktijk onderwijs. Ik ga me o.a. richten op AB-leerlingen, klassen-observaties, ondersteunen bij opstellen groepsplannen, weerbaarheidstraining en deskundigheidsbevordering van het team gericht op autisme.

 

Ook zal ik meedenken op dagcentrum 't Palet bij het in stand houden en verder uitbouwen van cognitieve, motorische, sociaal-emotionele en zelfredzaam-heidvaardigheden bij hun cliënten met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking.

 

Ik bof met mijn afwisselende baan op de Kameleon en ga ook voor speciaal, geborgen, uitdagend en opbrengstgericht.

 

U kunt mij mailen via c.v.d.berg@kporoosendaal.nl