Jack van Uum

Leerkracht

In 1979 heb ik mijn P.A. diploma gehaald aan P.A. De Vossenberg locatie Etten-Leur. Daar het toen erg moeilijk was om in het onderwijs aan een baan te komen ben ik na oa. Militaire dienst, in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking terecht gekomen. Op 20 januari 1992 ben ik als leerkracht gaan werken op de toenmalige Sint-Janschool in Roosendaal, de huidige ZMLK school de Kameleon. Ik heb eigenlijk altijd met leerlingen gewerkt in de VSO leeftijd.

 

Naast mijn werk in de groep was ik in de jaren 90 ook betrokken bij het opzetten/ ontwikkelen van de leerlijn  arbeid. Ik heb enkele jaren vnl. als stage-coördinator gewerkt en sinds schooljaar 2008-2009 werk ik weer volledig als groepsleerkracht in een oudere VSO groep.  Sinds de opening van de neven locatie, werk ik op de vestiging Bergen op Zoom. Vanaf het schooljaar 2013-2014 ben ik, met veel plezier, van dinsdag t/m vrijdag groepsleerkracht van de groep B VSO Yellow. Op maandag staat Juf Marijke Ebben voor de klas. Van dinsdag t/m donderdag sta ik samen met assistente Juf Lilian Koen voor de groep.

 

Naast mijn werk als groepsleerkracht  heb ik zitting in de M.R. van onze school en vertegenwoordig ik onze school in de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) van ons schoolbestuur KPO (Katholiek Primair Onderwijs).

 

U kunt mij mailen via j.v.uum@kporoosendaal.nl