Altijd voorhanden

Soms is het nodig extra zorg te bieden. Wij hebben daarom een samenwerkingsovereenkomst met SDW. Van deze zorgaanbieder worden medewerkers betrokken en ingezet als kinderen veel aandacht bij persoonlijke verzorging nodig hebben en of ondersteunende begeleiding om te komen tot leren. Indien mogelijk bieden wij externe deskundigen de kans leerlingen onder schooltijd op school te behandelen, mits het onderwijsondersteunend is. Denk hierbij aan muziektherapie, creatieve therapie en psycho motore therapie.

 

 

Schoolmaatschappelijk werker
De schoolmaatschappelijk werker, kan u helpen wanneer U eens rustig wilt praten over verwachtingen, wensen, teleurstellingen omtrent uw kind. Hoe gaat u zelf met uw kind om, wat werkt wel, wat niet?

Zij kan u, indien gewenst, de weg wijzen naar extra ondersteuning bij de opvoeding of juist ontlasting van de thuissituatie, bijvoorbeeld door naschoolse opvang etc.

 

U kunt contact opnemen met de school als u vragen hebt of een afspraak wilt maken.

Dit kan via de receptie van de locatie in Roosendaal 0165-570950, in Bergen op Zoom 0164-870022.