Uw kind aanmelden?

Fijn dat u uw kind wilt aanmelden op De Kameleon!  Dit kan bij de teamleider. In Roosendaal is dit Mevr. Lia van Gastel en in Bergen op Zoom Mevr. Isabella Geeve. Tijdens een kennismakingsbezoek zult u uitleg krijgen over de school.

 

Het verkrijgen van de toelaatbaarheids verklaring

Voordat een leerling kan deelnemen aan ons onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Die verklaring kan aangevraagd worden nadat u uw kind officieel hebt aangemeld.

De teamleider zal beoordelen bij welk samenwerkingsverband Passend Onderwijs en door wie de toelaatbaarheidsverklaring moet worden aangevraagd. Als dat niet De Kameleon zelf is, zal zij er voor zorgen dat contact wordt gelegd met de school die de aanvraag wel moet indienen.
Nadat de toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven, wordt bekeken in welke groep uw zoon of dochter het best geplaatst kan worden en kan uw kind ingeschreven worden.

 

Wij wensen u en uw kind een fijne tijd toe op onze school!