Borgen en verbeteren

Om de kwaliteit van onze school te borgen en te verbeteren, gebruiken we ons kwaliteitszorgbeleid. Hierin plannen, evalueren, stellen we bij en borgen we ons onderwijs. Inspectiebezoeken, externe audits en de vragenlijsten voor ouders en leerlingen worden dankbaar benut als externe feedback op de kwaliteit die we leveren.