Meepraten, meedenken, meebeslissen

Op onze school nemen wij regelmatig beleidsbeslissingen. Gelukkig hoeven we dat als team niet alleen te doen; we krijgen steun van onze MedezeggenschapsRaad (MR).

 

Wat doet de MR?

De MR heeft verschillende taken. Zo heeft het schoolbestuur bij bepaalde beleidsvoornemens de instemming van de MR nodig. Maar daarnaast is de MR ook een adviesorgaan. Zij kunnen, gevraagd en ongevraagd, advies uitbrengen over alle onderwijszaken en de organi­satie. De taken en bevoegdheden liggen vast in het regelement op de medezeggenschap. Dit kan op de school worden ingezien. Hier liggen ook de MR-notulen ter inzage.

 

Onze MR

De huidige MR bestaat uit vier ouderleden en vier personeelsleden.De directeur onderhoudt namens het schoolbestuur het contact met de MR.

 

De ouderleden zijn: Mevr. Mirjam Raats, Dhr. Wilfried Griffijn, Mervr. Hilde Roemers en Dhr. Mark Wildhagen.

 

De personeelsleden zijn: Mevr. Debby Sacharias, Mevr. Annette Hoendervangers, Mevr. Ella Visser en Mevr. Liesbeth Spitter. Voorzitter van de MR is Mevr. Liesbeth Spitter. Zij is 5 dagen per week bereikbaar op de locatie Roosendaal

 

Meer weten?

Wilt u weten waarmee de MR zich momenteel bezighoudt? De MR-vergaderingen vinden ongeveer 1 x per 6 weken plaats en zijn altijd openbaar. U vindt de data in de jaarkalender. Het Jaarplan en het Jaarverslag zijn ook openbaar. Wilt u meer weten of heeft u een vraag of opmerking? U kunt de MR bereiken via mr@dekameleonkpo.nl.

 

Oudernieuwsbrief