Uw betrokkenheid als ouder

Uw betrokkenheid als ouder

Als ouder vertrouwt u uw kwetsbare kind toe aan ons team. Dat waarderen wij enorm! Omdat u uw kind het beste kent, trekken wij graag samen met u op om uw kind tot maximale bloei te brengen. Wij zien u dan ook als educatief partner, belangrijke gesprekspartner, ervaringsdeskundige en eindverantwoordelijke.

 

Verschillende vormen

Voor een juiste afstemming van pedagogisch handelen is regelmatig contact tussen de ouders en leerkracht belangrijk. Dat gebeurt op verschillende manieren:

  • Als ouders bent u betrokken bij het opstellen en evalueren van het ontwikkelingsperspectief. U wordt uitgenodigd voor thematische ouderavonden en voor individuele oudergesprekken over uw eigen kind. Aan het eind van het schooljaar wordt met u, in het 3e individuele gesprek, het ontwikkelings-perspectief van dat jaar geëvalueerd en worden de doelen voor het komend schooljaar afgestemd.
  • Als ouders heeft u in principe wekelijks contact met de leerkracht/onderwijsassistent middels het communicatieschrift, of de e-mail. Afhankelijk van het niveau van uw kind, diens leeftijd of bijzondere omstandigheden is er in veel gevallen dagelijks e-mailcontact.
  • Via nieuwsbrieven en de schoolgids wordt u op de hoogte gehouden van wat er speelt in de school. Omdat uw mening belangrijk is, vragen wij u eens per vier jaar het oudertevredenheidsonderzoek in te vullen.
  • Tevens kunt u zitting nemen in de ouderraad of de Medezeggenschapsraad. En we betrekken u natuurlijk ook graag bij activiteiten, feesten en partijen.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de wijze waarop en voorwaarden waaronder u als ouders kunt deelnemen in het werk op school? Dit wordt uitvoerig beschreven in de schoolgids.