Ouderpanel

Twee keer per jaar wordt er een ouderpanel georganiseerd op beide locaties.

 

Ouders en leden van het managementteam wisselen gedachten uit  over een onderwerp van beleid.

 

Dit dient als klankbord voor directie en beleidsteam over het gevoerde en te voeren beleid.