Helpende handen

Als school organiseren wij graag extra activiteiten voor onze leerlingen. Dat kunnen wij echter niet alleen. Gelukkig is er onze ouderraad (OR). Deze bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders/verzorgers van kinderen die onze school bezoeken en heeft als doel de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. Leden van de OR ondersteunen diverse werkgroepen op school. Ook ondersteunt de OR de eens in de twee jaar te houden informatiemarkt over werken-wonen-vrije tijdsbesteding en begeleiding.

 

Samenstelling en doel

De beide locaties hebben ieder een eigen OR. Bij de samenstelling van deze beide raden wordt steeds geprobeerd ouders te laten deelnemen uit zowel de SO- als de VSO-afdeling. De ouderraad heeft vijf à zes keer per schooljaar een vergadering met de teamleider. Op de agenda staan dan onder andere alle aankomende activiteiten en bijzondere gebeurtenissen, de planning ervan en de verdeling van taken, de evaluatie van activiteiten en alle voorkomende zaken die de oudercommissie aan de orde wil stellen.Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt. Deze zijn voor alle ouders/verzorgers op aanvraag verkrijgbaar.

 

Een aandachtspunt?

Heeft u een punt dat u graag bespreekbaar wilt maken tijdens de vergadering van de OR? Of heeft u interesse in deelname aan de OR? Dan kunt u contact opnemen met teamleider De Kameleon.