Uw kind is ziek?

Wanneer uw kind door ziekte de school niet kan bezoeken, verzoeken wij u vriendelijk dat telefonisch te laten weten, voor aanvang van de lestijd of uiterlijk voor 08.45 uur. Dit kan voor de hoofdlocatie Roosendaal via 0165 – 570950 en voor de nevenlocatie Bergen op Zoom via 0164 - 870022. Een andere mogelijkheid is ziek te melden via de groepsmail. Het volstaat niet ziekmeldingen te laten doorgeven door andere kinderen of de chauffeur van het leerlingenvervoer.

 

Leerlingen die ziek zijn terwijl ze extern stage moeten lopen moeten zich zelf afmelden bij het stageadres of dat door hun ouders laten doen.