“Wij willen een voorbeeld zijn”

Speciaal onderwijs vraagt expertise. Als De Kameleon willen wij voorop lopen en de specialist zijn en blijven voor onderwijs aan en begeleiding van leerlingen van 4-20 jaar met een verstandelijke beperking. Wij willen iedereen laten zien dat onze leerlingen niet de stempel ‘onvoldoende’ verdienen en op zoek gaan naar wat deze kinderen wel kunnen! Juist deze benadering maakt dat ze een stap vooruit durven zetten.