Missie en visie

Speciaal, geborgen en uitdagend

Ieder kind komt volledig tot zijn recht wanneer het de juiste aandacht krijgt. Dit geldt bij uitstek voor kinderen met een verstandelijke beperking. Met de juiste begeleiding en het juiste onderwijs ontwikkelen ook deze kinderen zich optimaal. Dat vraagt wel om expertise. De Kameleon heeft deze expertise. Als school voor speciaal onderwijs bieden wij leerlingen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 4 tot 18 jaar (SO en VSO) een bij hun individuele mogelijkheden passend onderwijsaanbod.

Onze visie op goed onderwijs is: "Samen elke dag een beetje beter". Spreekt onze visie u en uw kind aan? Dan bent u van harte welkom op onze school.

U ziet onze visie terug in de drie pijlers van De Kameleon:

SPECIAAL

Ieder kind heeft zijn eigen speciale kwaliteiten en kansen. Onze leerkrachten passen hun gedrag aan op dat van de individuele leerling. Zo wordt ieder kind ‘gezien’ en krijgt het de aandacht die het verdient en waarvan het opbloeit.

GEBORGEN

De Kameleon biedt structuur, rust en veiligheid. Onze school is vertrouwd en kinderen voelen zich hier geborgen. Juist deze groep leerlingen heeft baat bij geborgenheid. Dit geeft hen de ruimte om hun mogelijkheden en talenten maximaal te ontwikkelen.

UITDAGEND

Wij willen de specialist zijn en blijven voor onderwijs aan en begeleiding van leerlingen van 4- 20 jaar met een verstandelijke beperking. Het team van De Kameleon wil anderen uitdagen: laten we samen op zoek gaan naar wat deze kinderen wel kunnen!