Organisatie

Een blik op onze organisatie

De Kameleon heeft twee afdelingen: het Speciaal Onderwijs (SO) voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot uiterlijk 13 jaar en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor leerlingen in de leeftijd van 13 tot 18 jaar. Op locatie Roosendaal hebben we een afdeling SO en VSO. Op locatie Bergen op Zoom alleen een afdeling VSO.

Twee locaties

Ons team geeft les op twee locaties. Beide locaties zijn voorzien van goed ingerichte les- en vaklokalen en beschikken over moderne leermiddelen.

In Bergen op Zoom is onze locatie gehuisvest in Brede Voorziening De Markiezaten. Alle partners in De Markiezaten, waaronder naschoolse opvang, Kindercentrum De Kleine Markies, een observatiegroep en een schoolvoorbereidende groep van SDW, werken samen vanuit de gemeenschappelijke visie om kinderen de kans te bieden hun talent te ontwikkelen op het eigen niveau en in een tempo passend bij de ontwikkeling en eigenheid van het kind.

Het team                                                           

Het team van De Kameleon bestaat uit de directeur, 2 adjunct-directeuren, meerdere orthopedagogen, 2 medewerkers onderwijs, enkele intern begeleiders, vele  groeps- en vakleerkrachten, leraarondersteuners, onderwijsassistenten,  logopediste, schoolmaatschappelijk werker, schoolarts, administratieve krachten, conciërges en medewerkers huishoudelijke dienst. Daarnaast beschikt onze school over een stagebureau, bestaande uit een stagecoördinator en stagebegeleiders. 

In het kader van de ondersteuning aan leerlingen wordt ook met therapeuten (fysiotherapie, speltherapie, psychomotorische therapie, sensorische integratie en pedagogische medewerkers van SDW) samengewerkt. De therapeuten en pedagogische medewerkers zijn niet aan school verbonden maar via de leerkrachten, intern begeleiders en ouders worden zij betrokken bij de school. 

De indeling van de leerlingen

Leerlingen zitten in een groep, maar kunnen voor bepaalde vakgebieden les krijgen met leerlingen uit een andere groep. Ook bij de praktische vakken of bewegen kunnen de leerlingen groepsoverstijgend ingedeeld worden. Zo krijgen de leerlingen onderwijs op maat.