Kennismaken

Fijn dat u uw kind wilt aanmelden op De Kameleon! Tijdens een kennismakingsbezoek zult u uitleg krijgen over de school. U kunt hiervoor een afspraak maken met een van beide adjunct-directeuren. 

Het verkrijgen van de toelaatbaarheids verklaring

Voordat een leerling kan deelnemen aan ons onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Die verklaring kan aangevraagd worden nadat u uw kind officieel hebt aangemeld. De Commissie van Begeleiding van De Kameleon zal beoordelen of uw kind toelaatbaar is. Vervolgens moet bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs een toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd. Iedere regio heeft een eigen samenwerkingsverband. En ook voor SO en VSO zijn er aparte samenwerkingsverbanden. De Kameleon of de huidige school waar uw kind zit zal, met toestemming van ouders, de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring indienen. Nadat de toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven, wordt bekeken in welke groep uw zoon of dochter het best geplaatst kan worden en kan uw kind ingeschreven worden. Bij het inschrijfgesprek laten we u natuurlijk ook onze prachtige school zien en kunt u kennis maken met de leerkracht. 

Wij wensen u en uw kind een fijne tijd toe op onze school!