Onze school

Onderwijs voor ieder kind

Uw zoon of dochter heeft een verstandelijke beperking? En u woont in West-Brabant of op het eiland Tholen? Op De Kameleon heten wij u en uw kind van harte welkom. Wij zijn gespecialiseerd in leerlingen met een verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Daarnaast bieden wij verbrede toelating voor leerlingen met een zeer beperkt ontwikkelingsperspectief.

Kansen voor ieder kind

Natuurlijk verschillen onze leerlingen onderling sterk; toch willen wij ze stuk voor stuk zo optimaal mogelijk ondersteunen. Onze leerlingen, in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, hebben allemaal hun eigen cognitieve en emotionele ontwikkelingsleeftijd en mogelijk bijkomende problematieken. Dit vraagt per kind om een andere vorm van begeleiding. Wij ondersteunen onze leerlingen zo goed mogelijk op maat, in hun onderwijs- en ontwikkelingsbehoefte. Hiervoor wordt een groot team ingezet bestaande uit onder andere leerkrachten en vakleerkrachten, onderwijsassistenten, orthopedagogen, logopedisten en jobcoaches.